Karta Oferty 2018-10-19T12:56:43+00:00

Grunty - działka budowlana, 1 515 m2, Radzewo

Grunty - działka budowlana na sprzedaż, Radzewo

Cena: 121 400 PLN

80 PLN/m2

Beata Michalska-Kunicka
Telefon: 500239459
Telefon: 618617075
b.michalska@homestudio.nieruchomosci.pl

Opis

Działka budowlana położona w miejscowości Radzewo (rejon ulic Tatrzańskiej i Pienińskiej), gmina Kórnik (w odległości 8 km od Kórnika oraz 30 km od ścisłego centrum Poznania).Działka niezabudowana, o powierzchni 1 515 m2, o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta o wymiarach 36 m x 42 m. Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, działek niezabudowanych, terenów niezabudowanych użytkowanych rolniczo. W najbliższej okolicy las.Bezpośredni dojazd do nieruchomości odbywa się drogą o nawierzchni nieutwardzonej, w pobliżu drogi wojewódzkiej DW 434, która prowadzi do trasy szybkiego ruchu S11, gwarantującą komfortową komunikację z Poznaniem.W rejonie dostępne są następujące sieci infrastruktury technicznej: prąd, woda.

--

Nieruchomość położona jest na terenie dla którego obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przewidujący dla nieruchomości zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN).


1. obowiązuje zabudowa mieszkaniowa wyłącznie jednorodzinna o niskiej intensywności,

2. obowiązuje zasada realizacji jednego budynku mieszkalnego na działce,

3. obowiązuje wysokość budynków mieszkalnych dwukondygnacyjnych (w tym poddasze użytkowe) nie wyższych jednak niż 11 m w linii kalenicy dachu,

4. dopuszcza się możliwość podpiwniczenia budynków uzależnioną od badań szczegółowych gruntu, lecz z piwnicami wyniesionymi nie więcej niż 1,5 m ponad istniejący poziom terenu,

5. maksymalna powierzchnia zabudowy projektowanych działek wynosi nie więcej niż 25% ich ogólnej powierzchni, uwzględniając wszystkie obiekty budowlane nie więcej jednak niż 300 m2 na każdej działce,

6. dla nowoprojektowanej zabudowy obowiązują dachy dwu- lub wielospadowe o spadku nie mniejszym niż 25 stopni i nie większym niż 50 stopni,

7. garaże należy realizować jako wbudowane, przybudowane do budynku podstawowego lub wolnostojące, w ramach dopuszczalnej powierzchni zabudowy,

8. zakazuje się wykorzystywania garaży dla innych celów, kolidujących z podstawową funkcją terenu,

9. dla działek graniczących (bezpośrednio) z rowem ustala się obowiązek wykonania strefy zieleni izolacyjnej wzdłuż rowu o minimalnej szerokości 3m, zaleca się zachowanie zieleni już istniejącej i wykonanie nasadzeń uzupełniających tak, by udział zieleni w ogólnej powierzchni strefy wynosił nie mniej niż 50%.Cena 121 400 PLN

Zapraszam do kontaktu:
HOMESTUDIO Beata Michalska-Kunicka, tel 500 239 459

Szczegóły

Numer oferty 257730453
Typ oferty Grunty - działka budowlana
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 121 400 PLN
Cena za m2 80 PLN
Powierzchnia 1 515 m2
Miejscowość Radzewo
Województwo WIELKOPOLSKIE
Powiat poznański
Gmina Kórnik