Zainwestujmy w relacje! Takie właśnie motto przyświecało spotkaniu z Charles’em Tarbey, właścicielem spółki Century 21 Australia. Postać ta wzbudza zawsze w naszym środowisku pozytywne emocje. I ja, wiele już o nim słyszałam od moich koleżanek i kolegów pośredników, a teraz w sympatycznej atmosferze za przyczyną Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami oraz Marka Stelmaszaka, serdecznego przyjaciela Charles’a, mogłam sama go zobaczyć, a przede wszystkim posłuchać. Celowo piszę również zobaczyć, bowiem tyle chęci, otwartości i zwyczajnej radości, a przy tym pokory i szacunku – skomasowanej w jednej osobie – dawno już nie widziałam.

Charles Tarbey przypominał o podstawach naszej pracy, sugerował by w dobie zautomatyzowanej komunikacji, Internetu, e-maili i tysiącach wydawanych na marketing oraz drogi sprzęt komputerowy nie zapomnieć o najważniejszym, czyli o budowaniu właściwych relacji z klientami. Tajemnica sukcesu: koncentrowanie się na podstawach naszego zawodu, rzetelna praca oraz seredczność wobec ludzi. Tylko tyle i aż tyle!

Prelegent podkreślał, że obrót nieruchomości jest jednym z bardziej wpływowych zajęć na świecie. Mówił to stanowczo i z pełną świadomością, podkreślając wielość obowiązków i konieczność brania odpowiedzialności za wykonywaną pracę.

Wszyscy uczestnicy chórem powtarzali definicje, przydatne każdego dnia w naszej pracy, jak na przykład ta – namawiająca do realnego ustalania cen – OFERTA to coś co mogę sprzedać dzisiaj! W domyśle: jeśli nie mogę jej sprzedać dzisiaj, to tylko kolejna nieruchomość zalegająca na stronie internetowej biura.

Na zakończenie padło pytanie, czy będziemy mogli tłumaczyć książki Charles’a na język polski – w odpowiedzi usłyszeliśmy spontaniczne TAK! Które, zresztą słusznie, zostało nagrodzone gromkimi brawami. Pozostańmy więc w nastroju twórczego oczekiwania…

Beata Michalska

Bardzo dziękuję Warszawskiemu Stowarzyszeniu Pośredników w Obrocie Nieruchomości za udostępnienie zdjęć (fot. A. Herman) oraz zorganizowanie szkolenia, które odbyło się 7 września 2010 roku w Warszawie w budynku Centralnej Biblioteki Rolniczej na Krakowskim Przedmieściu.