Chicago to trzecie pod względem wielkości i zaludnienia miasto w Stanach Zjednoczonych, jest głównym centrum biznesowym, kulturalnym oraz naukowym, często bywa określane mianem Windy City. We wrześniu 2012 brałam udział w Misji Handlowej do Chicago. Celem wyjazdu było przede wszystkim zapoznanie się z metodami i sposobem pracy amerykańskich pośredników w obrocie nieruchomościami, poznanie specyfiki tamtejszego rynku nieruchomości, nawiązanie kontaktu z Polonią, jak i potencjalnymi partnerami biznesowymi. W misji uczestniczyło 8 osób z Warszawy, Poznania, Szczecina, Torunia, Chodzieży oraz Gorzowa Wielkopolskiego.
Opiekunem i najlepszym przewodnikiem naszej grupy był Donald Pasek który wielokrotnie wskazywał na zalety Chicago z uwzględnieniem racjonalnego planowania przestrzennego, rozwoju infrastruktury, a także hasła: I will! które to, zwrócone wyraźnie w przyszłość, jasno wyznacza kierunek rozwoju miasta i jego mieszkańców.
Kolejno gościliśmy w siedzibie Chicago Association of RELATORS (CAR) gdzie kolejno głos zabierały osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie związku, wszyscy akcentowali prestiż zawodu pośrednika, który pełni rolę mentora oraz eksperta wobec organów państwowych, mających wpływ na losy rynku nieruchomości oraz zagospodarowanie przestrzenne. Uczestnicy zwracali uwagę, na konieczność wspierania wizerunku branży, która to leży przede wszystkim w interesie społecznym.
Donald Pasek skupił swoje wystąpienie wokół zagadnień współpracy w ramach programu MLS, kładąc nacisk na dobre relacje z kolegami z branży i z klientami. Na koniec wystąpił Marek Kunicki z prezentacją zatytułowaną Warszawa jako przykład analizy rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce (przekrój historyczny).
Podczas wizyty w Ratuszu zapoznaliśmy się z dokumentacją związaną ze sprzedażą nieruchomości, przeglądaliśmy dokumenty archiwalne, szczególne zainteresowanie wzbudziło zagadnienie ubezpieczenia ?łańcucha tytułu własności? Jeszcze tego samego dnia w wydziale planowania, wspólnie dyskutowaliśmy na temat planowania długofalowego, realizacji projektów i rewitalizacji miast.
Dzięki uprzejmości właścicieli kancelarii prawnej Gordon&Pikarski mieliśmy okazję zapoznać się z dokumentami potwierdzającymi przeniesienie prawa własności, szczegółowo została przy tych czynnościach omówiona rola pośrednika oraz prawnika, kolejnym tematem było finansowanie transakcji.
6 września w siedzibie NAR International wysłuchaliśmy informacji na temat najnowszych przedsięwzięć, a po wykładzie mieliśmy szansę nawiązania indywidualnych kontaktów handlowych. Tego samego dnia w Biurze Nieruchomości Century 21 ponownie analizowaliśmy system MLS, a także wspólnie oglądaliśmy apartamenty wystawione na sprzedaż i wynajem.
Natomiast w spotkaniu w Polsko-Amerykańskiej Izbie Handlowej wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli rynku nieruchomości oraz przedstawicieli innych polonijnych biznesów. Swoim doświadczeniem z zakresu analizy rynku podzielił się ponownie Marek Kunicki, jego wystąpienie spotkało się z żywym zainteresowaniem uczestników i wywołało burzliwą dyskusję nad kierunkami rozwoju rynku nieruchomości w Polsce. Podczas części nieoficjalnej można było wymienić opinie, jak również zaczerpnąć pomysły. Dla większości uczestników było to doświadczenie, które przełożyło się na kontakty, które być może będą mogły zaowocować w przyszłości wspólnymi przedsięwzięciami. Spotkanie zostało poprzedzone krótkim wywiadem dla telewizji polonijnej.
Ostatniego dnia zaplanowaliśmy pracę w podgrupach w wybranych Biurach Obrotu Nieruchomościami, celem było przyglądanie się pracy pośrednika i funkcjonowaniu biura, a także przegląd konkretnych nieruchomości na rynku w Chicago oraz udział w ich prezentowaniu. Wielu uczestników dostrzegało tutaj liczne podobieństwa w sposobie pracy i samego kontaktu z klientem, jak i innymi pośrednikami.
Już w dniu wylotu Marek Kunicki i Łukasz Gilis udzielili wywiadu radiowego, również odpowiadali na liczne zapytania słuchaczy.
Udział w misji pozwolił zapoznać się z sytuacją rynku nieruchomości w Chicago. Obok jego analizy i zagadnień teoretycznych, mieliśmy liczne okazje nawiązania kontaktów biznesowych, a także wymiany opinii i doświadczeń z lokalnymi pośrednikami, z których chętnie korzystaliśmy, dyskutując również na temat możliwości zastosowania niektórych rozwiązań na gruncie polskim. Zakres tematyczny większości wystąpień był szeroki i interesujący. Dopełnieniem wykładów i spotkań były dodatkowe atrakcje przygotowane przez organizatora, takie jak wspólne zwiedzanie miasta, podziwianie architektury, czy kończąca nasz pobyt, a ukazująca głęboko zakorzenione tradycje muzyczne Blues Night Out. Wszystkie te przedsięwzięcia stanowiły szansę na bliższe zapoznanie się uczestników, na rozmowy związane z codzienna pracą, a także z planami na przyszłość. Bez wątpienia tego typu kontakty przyczyniają się do pogłębiania pozytywnych relacji biznesowych oraz poszerzania wiedzy.
W tym miejscu pragnę gorąco podziękować organizatorowi wyjazdu, czyli Warszawskiemu Stowarzyszeniu Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, a w szczególności Dyrektorowi Biura Pani Marzenie Gawrońskiej-Lachowicz oraz Donaldowi Paskowi za wspaniałe przyjęcie nas w Chicago.

Wpis archiwalny - wrzesień 2012 r.