Pandemia uświadomiła nam wiele rzeczy – w tym i to – jak ważna jest stabilizacja finansowa by móc bezpiecznie patrzeć w przyszłość. To dzięki niej możemy żyć spokojniej, bo jesteśmy przygotowani na wszelkie zmiany.

Stare przysłowie mówi, że „nie warto wkładać wszystkich jaj do jednego koszyka”, a zatem trzeba zarezerwować trochę czasu i na spokojnie przeanalizować swoją sytuację, a dopiero później podjąć decyzję, dzięki której uzyskasz w przyszłości swobodę finansową, a przede wszystkim zbudujesz odpowiedni portfel inwestycyjny.

W co można inwestować?

Między innymi: lokaty bankowe, akcje, obligacje, bony skarbowe, fundusze inwestycyjne, waluty, złoto oraz nieruchomości. Inflacja spowodowała ogromny wręcz popyt i zainteresowanie tym właśnie segmentem rynku, bo dla wielu osób jest on najbardziej pewny.

Pamiętajmy jednak, że każda inwestycja jest obarczona ryzykiem, dlatego przy dokonywaniu wyboru trzeba zawsze uwzględnić:

– indywidualną sytuację majątkową i zawodową

– oczekiwania – czyli trzeba ustalić jakie mamy cele inwestycyjne i zastanowić się co chcemy osiągnąć przez inwestowanie

– ograniczenia związane z uwarunkowaniami prawnymi i podatkowymi

Zalecam też by wybrać odpowiednich doradców i towarzystwo, bo jeśli otoczysz się ludźmi przedsiębiorczymi, z pozytywnym nastawieniem, będzie ci zdecydowanie łatwiej.

Jeśli myślisz poważnie o nieruchomościowych inwestycjach w najbliższym czasie i potrzebujesz więcej ważnych informacji, by postąpić rozważnie – zapraszam do kontaktu!

dr Beata Michalska-Kunicka

tel. 500239459