Trwa składanie oświadczeń do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków*. Właściciele budynków mają czas na ich złożenie do 30 czerwca 2022 roku. Pamiętajmy jednak, że termin ten dotyczy tych źródeł ciepła, które pracowały przed 1 lipca 2021 roku. Jeśli dom ma nowe źródło ogrzewania i zostało ono zainstalowane i uruchomione po tej dacie, to zgłoszenia trzeba dokonać w ciągu 14 dni. Deklaracje można złożyć w dwóch formach: elektronicznej i papierowej. W tym pierwszym przypadku wniosek należy złożyć za pośrednictwem strony zone.gunb.gov.pl oraz posiadać profil zaufany bądź elektroniczny dowód osobisty. W przypadku papierowej formy trzeba go złożyć do właściwego urzędu (miasta/gminy) ze względu na lokalizację naszego budynku. Następnie urzędnik uwierzytelni wniosek i wprowadzi odpowiednią informację do CEEB. Zgłoszenia muszą złożyć właściciele domów jednorodzinnych, zarządcy budynków wielolokalowych (np. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) oraz właściciele czy zarządcy lokali usługowych, handlowych. Za brak deklaracji do CEEB na czas grozi grzywna do 500 złotych.

Pobierz właściwą deklarację:
1. Budynki i lokale mieszkalne: DEKLARACJA A
2. Budynki i lokale niemieszkalne: DEKLARACJA B

 

Jakie źródła ciepła należy zgłosić do CEEB?

W deklaracji wyszczególnione są źródła ciepła lub spalania paliw, które należy zgłosić, są to:

– miejska sieć ciepłownicza/ciepło systemowe/lokal na sieć ciepłownicza,
– kocioł na paliwo stałe** z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy,
– kocioł na paliwo stałe** z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem,
– kominek/koza/ogrzewacz powietrza na paliwo stałe,
– piec kaflowy na paliwo stałe,
– trzon kuchenny/piecokuchnia/kuchnia węglowa,
– kocioł gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy przepływowy, kominek gazowy,
– kocioł olejowy,
– pompa ciepła,
– ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny,
– kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.

Kto składa deklarację?

Właściciel/zarządca budynku, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW.

Kiedy składam deklarację samodzielnie a kiedy zrobi to za mnie zarządca?

W przypadku mieszkania, którego ogrzewanie jest zasilane przez wspólne źródło ciepła np. z miejskiej czy lokalnej sieci ciepłowniczej to zarządca zgłosi deklarację. Natomiast jeżeli w lokalu znajduje się indywidualne źródło ciepła np. kominek, bojler elektryczny czy koza to taką deklarację właściciel musi złożyć samodzielnie. Jeżeli w budynku nie ma źródła ciepła to deklaracji do CEEB składać nie musimy.

Co jeżeli mam kominek bez funkcji c.o.i używam go sporadycznie, czy muszę zgłosić go do CEEB?

Tak, kominek używany nawet okazjonalnie zgłaszamy do CEEB, zaznaczając że jest on eksploatowany, nie zaznaczamy natomiast jaką pełni funkcję.

W jednym budynku znajduje się lokal mieszkalny i niemieszkalny, ale ogrzewane są z jednego źródła ciepła, którą deklarację wypełnić?

W przypadku kiedy w budynku jest jedno źródło ciepła dla lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego wystarczy, że wypełnimy jedną deklarację formularz A albo B. Jeżeli przy budynku w lokalu mieszkalnym jest lokal niemieszkalny, który ma inne, odrębne źródło ciepła to do deklaracji formularz A należy dołączyć również deklarację formularz B.

Czy zgłaszamy do CEEB inne źródła ciepła niż te, które są wymienione w deklaracji?

Nie – nie zgłaszamy do CEEB innych źródeł ciepła niż te które są wymienione w deklaracji np. paneli fotowoltaicznych czy klimatyzatorów.W związku z tym, w wersji papierowej deklaracji nie dopisujemy ręcznie innych źródeł ciepła niż te, które zostały w niej wymienione.

Mam 10 kolektorów słonecznych, co wpisuje w liczbie zainstalowanych źródeł ciepła?

Kolektory słoneczne są z sobą połączone i wpisujemy je jako1 zainstalowane źródło ciepła.

Gdzie składam deklarację w wersji papierowej?

Deklarację w wersji papierowej należy złożyć osobiście lub wysłać listem do Urzędu Miasta/Gminy zgodnie z lokalizacją budynku.

Czy mogę wysłać deklarację e-mailem?

Nie można wysyłać deklaracji pocztą elektroniczną. Deklaracja złożona w taki sposób nie zostanie wprowadzona do systemu.

 

*Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: „kopciuchów”.

** paliwo stałe to:węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy).

 

Źródło: gunb.gov.pl