Od 28 kwietnia 2023 r. obowiązywać będzie prawo, które nałoży na właścicieli nieruchomości obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej, jeśli te są przedmiotem obrotu. Oznacza to, że obowiązek poinformowania o świadectwie energetycznym będzie dotyczyć już ogłoszenia zbycia lub wynajmu nieruchomości. Rok później zobowiązanie to ma zostać rozszerzone na wszystkich właścicieli mieszkań i domów.

 

 

Czym jest świadectwo energetyczne?

Jest to dokument, który obrazuje teoretyczne zapotrzebowanie budynku na energię tj. na oświetlenie, podgrzewanie wody i utrzymanie odpowiedniej temperatury.

Gdzie znajdzie się świadectwo energetyczne?

Informacje dotyczące energetyki budynku zawarte w świadectwie energetycznym, znajdą się w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków, który prowadzi Minister Rozwoju i Technologii, jako minister właściwy ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Jak wygląda świadectwo energetyczne?

Poniżej umieściliśmy przykładowe dokumenty:

wzór 1

wzór 2

Jak uzyskać świadectwo energetyczne?

W celu uzyskania świadectwa energetycznego właściciele nieruchomości powinni zgłosić się do firm zajmujących się audytami energetycznymi, które mają uprawnienia do wydawania takich świadectw. Wcześniej warto sprawdzić, czy wybrana firma figuruje w wykazie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Jak długo ważny jest certyfikat energetyczny?

Dokument wydaje się na 10 lat.

 

Będziemy jeszcze wracać do tematu uzyskiwania tego dokumentu.

homestudiopress