Dziś, tj. 5 października 2023 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (UKUR). Nowelizacja ta znacznie ułatwia obrót użytkami rolnymi o powierzchni mniejszej niż 3000 m2. Do tej pory niejako użytki „rozlewały” się na obszar całej działki. W tym przypadku nowela znosi konieczność wydania zgody przez Krajowy Ośrodek wsparcia Rolnictwa (w skrócie KOWR), a także uchyla obowiązki nabywcy. Przede wszystkim: obowiązek posiadania statusu rolnika indywidualnego, czy obowiązek osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.
W nowelizacji pojawiło się też wiele innych drobnych doprecyzowań. I mimo, że w niektórych obszarach zbywcy i nabywcy napotkają kolejne trudności; to dla wielu naszych klientów i sprzedających, i kupujących to bardzo dobra i wyczekiwana wiadomość.